EUSKO EKINTZAREN 1.go Nazio Biltzarraren agiria

idatzi2Iragan den asteburuan Eusko Ekintzak bere 1.go Nazio Biltzarra egin zuen, prentsa ohar honen bidez akordio garrantzitsuen laburpena argitaratu dugu.

EUSKO EKINTZAk 1.go NAZIO BILTZARRAegin du asteburu honetan Agurainen.

Aktibo dauden herrietako taldeen ordezkariak Agurainen elkartu dira asteburu honetan.

Nazio Biltzarrean ildo estrategiko nagusiak finkatu dira eta Nazio Koordinakundea ere hautatu da. Bestalde, Antolakuntza eredua ere adostu egin da.

Behin behineko egoeran zegoen talde sustatzailearen lanari oniritzia eman dion 1.go Nazio Biltzar honen ondoren, Eusko Ekintzak hedapen faseari ekingo dio, udazkenean burutuko den 2. Nazio Biltzarra arte. Bertan antolaketa ereduan sakondu eta arlo ideologikoa garatuko dugu.

Agurainen adostutako erabaki nagusiak honako laburpen honetan labur daitezke.
Eusko Ekintza alderdi politiko independentista eta sozialista da. Sozialismo eraldatzaile, autogestionarioa eta iraultzailearen korronte ezberdinetara irekia eta barne korronteak onartzen dituena.

Eusko Ekintzaren helburu estrategikoa Euskal Errepublika sozialista lortzea da. Demokrazia erradikala aldarrikatuz, Estatuekiko haustura demokratikoa ekitea proposatzen dugu.

lona-traz-Abendua-18-3

PRIMER NAZIO BILTZARRA DE EUSKO EKINTZA

Este fin de semana se han reunido en Agurain los representantes de los grupos locales de Eusko Ekintza.

Se han fijado las líneas estratégicas y elegido la Coordinadora Nacional. Así mismo, se ha aprobado también el modelo organizativo.

Tras este primer Nazio Biltzarra en el que se ha dado el visto bueno al trabajo realizado por lo que ha sido hasta ahora el grupo promotor, Eusko Ekintza da inicio a su periodo de ampliación y desarrollo hasta el segundo Nazio Biltzarra que se celebrará en otoño. En este segundo encuentro se profundizará en el apartado organizativo, y se desarrollará más el apartado ideológico.

Las decisiones principales tomadas en Agurain las hemos resumido en este texto en forma de nota de prensa.

Eusko Ekintza es un partido político independentista y socialista. Abierto a las diferentes tendencias del socialismo transformador, autogestionario y revolucionario y que admite las corrientes internas organizadas.

El objetivo estratégico de Eusko Ekintza es la “Euskal Errepublika sozialista”. Reivindicando la democracia radical, proponemos iniciar el proceso de ruptura democrática para con los Estados español y francés.

HERRITAR BATASUNA

Eusko Ekintzaren lan tresna konfrontazio demokratikoa da. Estatuek indarrez ezarritako erregimena ez da demokratikoa eta hortaz, zilegi eta beharrezkoa da ezkerreko indar soberanisten indar metaketa sustatzea euskal demokrazia indarrean jartzeko.

Estatuekin hausturara eramango gaituen prozesuaren gidaritzan Herritar Batasuna kokatzen dugu, non independentista eta ezkerreko eragile politiko, sindikal, kultural eta sozialak bilduko baikaren.

Hauteskundeetarako koalizoetatik harago joan behar da gure ustez. Azken bi urtetako indar metaketak, koalizioak baino ez dira izan. Askapen prozesuak berriz, herriz herri antolatutako Herritar Batasun zabala, partehartzailea, gardena, ezkertiarra, eraldatzailea eta iraultzailea behar du.

Hegoaldean ezkerreko alternatiba soberanistak aldaketa politikoaren motorra izatea bere esku har dezake. Hori posiblea izango da soilik, esparru osoan dauden pertsona eta taldeentzako lekua egiten badu, eta erabakiak herriz herriko prozedura demokratiko eta garden bitartez hartzen badira.

Euskal demokrazia eratzeko eta Estatuen jardun antidemokratikoa gainditzeko tresnak garatu beharko ditugu. Euskal demokraziara eramango gaituen bidean, banaezinak diren osagarri sozialak eta nazionalak dituen euskal desobedientziak garrantzi berezia izango du.

HERRITAR BATASUNA

Uno de los medios o herramientas de Eusko Ekintza, tiene como componente la confrontación democrática. El sistema impuesto por los Estados español y francés no es un régimen democrático y por ello, es legitima y también necesaria la acumulación de las fuerzas soberanistas de izquierdas para poner en vigor la “euskal demokrazia”.

El motor del proceso que nos lleve a una ruptura con los Estados lo situamos en la Herritar Batasuna (Unidad Popular), entidad donde debemos confluir los agentes políticos, sociales, sindicales y culturales de izquierdas e independentistas.

En nuestra opinión, hay que ir más allá de meras coaliciones electorales. El proceso de liberación nacional y transformación social necesita de una Unidad Popular amplia, participativa, transparente, de izquierdas, transformadora y revolucionaria.
En Hegoalde la alternativa soberanista de izquierdas puede convertirse en el motor del cambio político. Eso será solo posible si se cuenta con todas las personas y organizaciones de ese espacio, y si las decisiones se hacen mediante procedimientos discutidos pueblo a pueblo, plenamente transparentes y participativos.

Es necesario el desarrollo de instrumentos que nos permitan la superación de las acciones antidemocráticas de los Estados y la consecución de la “euskal demokrazia”. En el camino hacia esa democracia tendrá gran importancia la desobediencia civil de componentes sociales y nacionales.


NAZIOGINTZA

Lurralde batasuna helburua delarik, Euskal Herriko (ber)eraikuntza nazionala izango da Eusko Ekintzaren jardunaren ardatz nagusietako bat.

Estatu izaera hartzeko lanean arituko gara Euskal Herriaren naziotasuna onartzen duten beste eragileekin. Naziogintzan bi tresna nagusi ikusten ditugu:

  1. Gune soberanista
  2. Udalbiltza.

Gune soberanistan Euskal Herriko burujabetasuna eskuratzeko aliantza estrategikoa egiteko prest dauden eragile guztiak egon beharko liratekeela uste dugu.
Udalbiltzan, berriz, erakunde ezberdinetako kideaz osatutako mugez gaindiko euskal erakunde gorena gisa ulertzen dugu.

NAZIOGINTZA

Siendo la integridad territorial un objetivo, será la (re)construcción nacional de Euskal Herria una de las líneas principales de nuestra actividad política.
Colaboraremos con todos aquellos agentes que aceptan a Euskal Herria como nación para conseguir la estatalidad. En este apartado, vemos dos instrumentos principales:

  1. El “Gune Soberanista”
  2. Udalbiltza.

En el “Gune Soberanista” consideramos que pueden estar todas las fuerzas y agentes dispuestas a hacer un acuerdo estratégico por la soberania de Euskal Herria.

En Udalbiltza, en cambio, consideramos que deben reunirse las/los representantes de las diferentes instituciones, entendiendo Udalbiltza como órgano supraterritorial superior.

EREDU SOZIOEKONOMIKOA

Euskal kulturaren baloreekin bat egin dezakeen sozialismoa bideragarria da. Eusko Ekintzak kapitalismoa gaitzesten du, eta eredu sozioekonomiko alternatiboa, autogestionarioa, sozialista eta partehartzailea gauzagarria dela adierazten du.
Ekonomia mistoa aldarrikatzen dugu, baino eredu publiko eta komunitarioaren nagusitasunetik, eta ekimen pribatua beti onura sozialpean badago.

Ekonomiaren bersozializazioa landuko dugu, herriz herriko ekimenak bultzatzen sektore publikoa, komunitarioa eta kooperatiboa hedatzen.

Kapitalismoak eraso berri bat egin du, lur osora zabaldu den eraso basatia. Ez da aski, kapitalismoak uzten dituen zirrikituak erabiltzea bidegabekeriak eta injustiziak zuzentzeko. Sistema sozioekonomiko osoa eraldatu behar da, eta kapitalismoak herritar askoren baloreen hierarkian egin duen sarraskia konpondu behar da. Kapitalismoaren ardatza indibidualismoa izanik, indibidualismoaren baloreak, kolektiboaren baloreen garrantziaz eta elkartasunaz ordezkatu behar ditugu. Batzarra historikoen eta auzolanaren baloreak, alegia.
Euskal Estatu burujabeak esparru guztietan burujabea izan behar du, politikoan, kulturalean zein sozioekonomikoan. Alferrik dugu burujabetza formala aldarrikatzea gure baliabide ekonomikoen jabetza transnazionalen esku geratzen badira.

Euskal Estatuan sektore publiko sendoa nahi dugu: Publikoa ez solik Estatuaren esku dauden esparruak, komunitatearen esku dauden esparruak, tresnak eta baliagarriak ere publikoak bihurtuz.

EREDU SOZIOEKONOMIKOA

Un socialismo compatible con los valores culturales de Euskal Herria es viable. Eusko Ekintza rechaza el sistema capitalista, el modelo socioeconómico alternativo, socialista, autogestionario y participativo es factible.

Trabajaremos en la resocialización de la economía, impulsando iniciativas locales, el sector público, el comunitario y el cooperativo.

El capitalismo ha lanzado un nuevo ataque, esta vez de forma salvaje y a escala planetaria. No es suficiente utilizar los resquicios del sistema para intentar paliar los desmanes e injusticias del capitalismo. Es necesaria una transformación total del sistema socioeconómico y arreglar el estropicio que el capitalismo ha causado en la escala de valores de las personas.

Siendo el individualismo el rasgo fundamental del capitalismo, necesitamos sustituir esos valores del individualismo por los de la solidaridad y los de la colectividad. En concreto, por los valores propios de lo que fueron los Batzarres históricos, y lo que es el auzolan.
La Estado soberano debe serlo en todos los aspectos, en el político, en el cultural y en el socioeconómico. Es en vano proclamar la soberanía formal si los medios económicos y productivos están en manos de las transnacionales.

Queremos un sector público fuerte en la “Euskal Errepublika”. No solo público en el sentido de propiedad estatal, sino también entendiendo como público aquellos sectores que estén en manos de entidades comunitarias de nivel comarcal o local.


ANTOLAKUNTZA EREDUA ETA NAZIO KORDINAKUNDEA

Eusko Ekintzak etorkizunean egon beharko lukeen ezker abertzalearen Herritar Batasunean kokatzen den alderdi politikoa da. Gure ezaugarri nagusia horizontaltasuna da.

Eusko Ekintzan aritzeko hiru aukera egongo dira: ekintzale, bazkide eta zale.
Aguraingo Bilkuran, Nazio Biltzarra definitu da alderdiaren erabakigune gorena gisa eta Nazio Biltzar batetik bestera plan estrategikoen kudeaketa bideratuko duen lantaldea Nazio Koordinakundea izango da.

Eskualdez eskualdeko antolaketa izango dugu eta alderdiaren baitan korronte ideologiko antolatuak onartuko dira.

Nazio Koordinakundeko kideek ez dute harreman hierarkiko klasikorik beste kideekiko, ez baitugu uste erdigune-bazterrak jardunak berezitu behar direnik. Sare antolaketa, eraginkorrena dela uste dugu, beti militantziaren konpromisoan oinarriturik.

Ezker abertzaleak erakunde arinak, malguak, eraginkorrak eta partehartzaileak behar ditu, ekintzaile berriak behar ditugu. Eusko Ekintzak, gero eta zabalagoa den ezker abertzalearen esparrura bere ekarpena egin nahi du, jardun aske, kritikoa eta borrokalaria maite dugunontzat.

Eusko Ekintza. 2013ko ekaina.

ANTOLAKUNTZA EREDUA ETA NAZIO KORDINAKUNDEA

Eusko Ekintza es un partido que se sitúa en lo que debiera ser la Unidad Popular de la Izquierda Abertzale de un futuro próximo. Nuestro rasgo definitorio es la horizontalidad.

Eusko Ekintza tendrá tres maneras de colaborar: ekintzale; bazkide y zale.

En Agurain se ha definido el Nazio Biltzarra como órgano máximo de decisión y el equipo de trabajo que gestionará los planes estratégicos entre una y otra asamblea será el Nazio Koordinakundea.

Tendremos una organización comarcal y aceptaremos corrientes internas organizadas. Las/los miembros de la coordinadora no tendrán una relación clásica de tipo jerárquico con el resto de miembros de la organización pues no creemos que deban darse relaciones de tipo centro-periferia correspondientes a otros paradigmas ideológicos. Opinamos que es el funcionamiento en red el más eficaz, siempre basado en el compromiso activo de la militancia.

La Izquierda Abertzale necesita de organizaciones ágiles, flexibles, eficaces y participativas, necesitamos nuevas/os activistas. Eusko Ekintza quiere hacer su aportación al espacio de la Izquierda Abertzale. Un espacio cada vez más grande y en crecimiento. Aportación para activistas que queremos la acción libre, crítica y combativa.

Eusko Ekintza. Junio de 2013.

Facebook Twitter Email
Esta entrada fue publicada en Prentsa oharrak y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>